تبلیغات
winx club - زمان و کانال پخش وینکس
وینکس کلاپ از روز جمعه 1390/2/30 از اپیزود 1 سیزن 1 شروع شد...
در کانال Rai Gulp
هرروز ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر...تکرار فردای اون روز ساعت 9:30 صبح...
فعلا" در حال دادن( Season 1 (WINX CLUB هست...
WINX(6)